Poslední projekty / Recent works

Případová studie

case-study

First Draft.

Budování povědomí o firmě, výrobku či službách a potřeba odlišit se od ostatních, bývá spojováno s tvorbou unikátní značky, loga a velmi často s komplexním souborem opatření, kterým se produkt či společnost utváří a díky jednotnému stylu nezaměnitelně identifikuje. Vnímání úspěšných globálních společností jako jsou např. Coca-Cola či Nike je založeno právě na promyšleném, do detailu propracovaném přístupu ke značce samotné a její koncepční vizuální prezentaci ve veřejném prostoru. Těžko odhadnout, proč je v našich zeměpisných šířkách význam jednotného stylu tak často podceňován a společnosti váhají investovat prostředky a úsilí do kvalitní formy vizuální komunikace, přičemž se spolehájí na vlastní síly. Příkladů značek prosperujích firem a organizací vytvořených "in-house" ve Wordu jsou stovky, avšak výsledky diskutabilní.

Stále více společností si však uvědomuje nutnost kvalitnější vizuální komunikace a obrací se na odborníky. Snad nás výsledky opravňují se mezi takové počítat a branding, jak bývá tento obor označován, patří mezi hlavní náplně naší tvorby. Důvodem, proč je na tomto webu nejen portfolio realizací, ale také tato studie, je snaha představit, jakými zásadami se Pixel Racing při vytváření značky a korporátní identity řídí a také přímo ukázat, zda je právě tím, na koho se v podobném případě obrátit. Určitě nejsme jediní, kdo si troufá tvrdit, že to nemusí být nutně nadnárodní agentura pracující s více jak stotisícovým rozpočtem, který jediný je zárukou dobré značky a identity.

logos

 

Za finální podobou značky bývá často cesta lemovaná dlouhou řadou kompromisů řešících mnohdy zcela protichůdné požadavky, jimž vévodí snaha vyjádřit minimem maximum. Dobrá značka by totiž mimo jiné měla plnit svou funkci jak na billboardu, tak na propisce, být čitelná na světlém i tmavém podkladu a v superideálním případě být zapatovatelná i byla-li spatřena na pouhopouhý okamžik v záplavě ostatních log, které usilují o stejnou přízeň. Zároveň by měla ve zkratce vystihnout podstatu poskytované služby, filozofii společnosti nebo vlastnost výrobku a v neposlední řadě by značka měla být alespoň částečně časuvzdorná.

Pixel Racing je zastáncem přístupu, kdy se logo postupně rodí na základě informací získaných z diskuze, do které se promítají jak požadavky a priority klienta, tak naše představa o tom, jak by dobré logo mělo vypadat. Ačkoliv se přirozeně vychází z předpokladu, že klient se nás rozhodl oslovit právě proto, že je dostatečně obeznámen s našími referencemi a dosavadními realizacemi, je důležité hned na začátku rozhodnout, zda má vůbec smysl zakázku zadat u nás. K tomu ideálně slouží vytvoření nejméně 3 prvotních návrhů, které jsou dopředu hrazeny tzv. skicovným, což je forma nevratné zálohy.

Základní idea značky pro výrobce jachet Gimiyacht využívající siluetu produktu a zároveň počáteční písmena

logo idea

Pokud panuje shoda, pak se v dalších fázích rozpracuje vybraný návrh. Dosažení finální podoby někdy nebývá jednoduchý proces nejen vzhledem k vynakládaným prostředkům, ale také s vědomím, že výsledek by měl nějaký ten čas sloužit. Postupnými kroky se ladí výsledná forma - poměr velikostí mezi jednotlivými prvky, barevnost a také různé varianty loga, připravené například pro použití v prostoru, který je orientován svisle nebo naopak vodorovně. Ve velkých agenturách je postup totožný a není žadný důvod cokoliv na této osvědčené metodě měnit.

Pokračování přístě...;)