Poslední projekty / Recent works

PXLSOPHY:

Nemusíme zrovna lámat rekordy. Ale tam, kde dostaneme šanci, dáme prostor nápadu, vkusnému zapůsobení a dokonce i přirozené eleganci, vypilujeme formu a pak prostě přineseme výsledky. A tam, kde nechceme uletět, jen zvolíme mírnější, střízlivější přístup. Barvy, tvary a celé sdělení prostě řídíme tak, jak nejlépe umíme.

We don't have to break records, but if we get the chance we give space to ideas, stylish impressions and even natural elegancy, we polish the shape and then we bring the result. And when we don't need to overdo it, we take a bit more sober approach. We drive colors, shapes and the entire message as best we can.

< Design | Nionex Identita

Nionex je společnost s ryze českým kapitálem, která v roce 2013 začala působit v energetickém průmyslu. Poskytuje rozsáhlé, profesionální a komplexní služby v oblasti energetických montáží, údržby rozvodných energetických zařízení a dalších přidružených služeb.